Schody

Wykonujemy schody kamienne (na fundamencie betonowym) w postaci płytek formatowanych
o wymiarach: grubość 4-8cm, wysokość 14-20cm.