Bruk

Wykonujemy bruki z kostki kamiennej, otoczaków łupanych, kamieni nieregularnych (brukowców).
Prace wykonywane są z kamienia własnoręcznie przygotowanego.